خلاصه کتاب : داستان درباره ماموریت انتقامی است که ریئایل به عنوان فرشته کین خواه خداوند برعهده می گیرد و...

...::دانلود::...